بسم الله الرحمن الرحیم

    مناقب حضرت عثمان ذی النورین رَضِي الله عَنه

 بـــمعني كـوه حـلم و بــــحر احســـان        بــه گـــــوهر نور تــقـوا ، بـــدر عرفــان

دبــــــيـر مـــــجــمــع كُـتّــابِ قـــــــرآن        مِــــهين آيــــات صــبر و شــكر و ايمان 

 ســــكوتـش نـطق و سـيمايش روايــت        ســــكـونـــش مـــتـن دريـاي ولايــــت

نــــــگــاهـــــش جــــــمــلـه را آزرم آور        فضــــاي مــجــلسـش پر فيـض و باور


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مسعود در دوشنبه ششم آبان 1387 و ساعت 22:35 |