بسم الله الرحمن الرحیم
                                           سفارشي دوستانه به جوانان

 

جــــوان اي نــونهال ارجـــمنـدي           ســـزاوار ســتـيـغ ســربلــــــندي

جــواني مــاية فــخر جوان است            جـــهانِ آتــي از بــهر جوان اسـت

زمان را روشنائي نــوجوان است            كه صدها فكردرمغزش نهان است

تـــوئي ســرماية رشد جـــهاني             بــدست تـــوست نقش زنــدگاني

تــــو كشتي جهانــرا ناخـــدائي             تــو قــرب درگـــه حق را سـَـزائي

نـــگردد بــي يد تـو دستــگاهي              نـــدارد بــي تـو پايان هيچ راهـي

خــرد را رهـــنماي خـويـش بنما            گــره را بــا تــوان عقـــــل بـگشــا

بـــدانش بــرفروز انــديشه ات را           بــخــدمت وقـف بـنما پيشه ات را

درون را بــا خــيال بــد ميـــــــالا             بــه اخــلاق نــكو خـــود را بــــيارا


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مسعود در یکشنبه دوازدهم آبان 1387 و ساعت 21:48 |
                                بسم الله الرحمن الرحیم
در معراج حضرت رسول اكرم صَلّي اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ

 شــبي كش دشمـــنان آزرده بودند           وجــــودش را بــرنج آورده بـودنــد

              تــــني رنــــجيده از آزار دشــــــمن           بــه بـستر شـــد براي آرميـــــدن

بـــتن رنــــجور و دل عـرش تــجّلي            دهـدهر لحظه جانش را تــسلّي

چو جان در بَحت معني غرق باشد            تـنش را بــا دگر تن فرق باشــــد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مسعود در چهارشنبه هشتم آبان 1387 و ساعت 19:21 |

                                      بسم الله الرحمن الرحیم

يكی از دو راه پيش رو را بايد گزيد

ترا بيش از دوره درپيش رو نيست            كــه تـــــكثير رهـت با آرزو نيست

يـــكي راه ســــــعادت راه ايــمان              دوم راه شــــقاوت راه  ويـــــــران

ره اول صـــراط مستقـــــيم است             ره دوم ز شـيطـان رجــيــم است

ره اول طـــريق مرسلـــــين است             ره دوم ره ديـــو لــــعيـــن اســت

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مسعود در چهارشنبه هشتم آبان 1387 و ساعت 18:21 |

                                                  بسم الله الرحمن الرحیم

 دعوت از مسلمانان بسوي مسلماني و اشاراتي به اصول و معتقدات دين

 مســــلمانـا مـســـلماني بيــــــاموز        روانـــــت را بــــــنـور حــــق بـيـــفروز

مســــلمان را اگر ايــــــمان نــباشد        مـســلـــمـان بــودنش امــكان نباشد

تـــــرا ديــريـنه پيماني اســت با حق       مــــرو دنــــبال ايـــــن و آن بـــــناحق

مشـــــو در هـــر طريقي با عَـــمايت       وگـــــرنـــه دور مــــاني از هــدايــــت


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مسعود در چهارشنبه هشتم آبان 1387 و ساعت 5:18 |

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم

    مناقب حضرت عثمان ذی النورین رَضِي الله عَنه

 بـــمعني كـوه حـلم و بــــحر احســـان        بــه گـــــوهر نور تــقـوا ، بـــدر عرفــان

دبــــــيـر مـــــجــمــع كُـتّــابِ قـــــــرآن        مِــــهين آيــــات صــبر و شــكر و ايمان 

 ســــكوتـش نـطق و سـيمايش روايــت        ســــكـونـــش مـــتـن دريـاي ولايــــت

نــــــگــاهـــــش جــــــمــلـه را آزرم آور        فضــــاي مــجــلسـش پر فيـض و باور


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مسعود در دوشنبه ششم آبان 1387 و ساعت 22:35 |

                                                   بسم الله الرحمن الرحیم

مناقب حضرت علي رَضِي الله عَنه

ســــــلحشور اُحــُد،ضِــــرغــامِ خيبر              ســتـيـغ قـــهر دشــمن كوب ، حيدر

سـِــــنانش ديـده دوز چـشم دشمن              ركــابـش كــوه ريـــز و گــُــرد افــكـن

  زده بـــــالا ســـــلوني آســــتــيـن را(1)           چــهارم ركـــن مـــــعني بـيت دين را

ريـــــاضت كـش بـــريعـانِ جـــوانـــي              رضــايــت جـــو بــه اِعـــلان و نـهاني


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مسعود در شنبه چهارم آبان 1387 و ساعت 12:28 |

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم

مناقب حضرت عمر فاروق رَضِي الله عَنه

 ســــپهر معـــدلت فــــرخنــده گوهـر         امـــــــير مـــــومـنان فـــــاروق اكــبر

مـــــــحيط اقــــــتدار جــــــانشينـــي         ضــــيا افـــــزاي راه ديــــن گـــزيني

ســــــناي صَــــــدرِ بــــــَدرِ بــا وفائي         جـــــهان افــــروز ديــن مــصطفائي

چـــــو گــل بانــــگي زد از الله اكــــبر         قــــلـوب كـــــافـران لرزيــــد يـكســر


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مسعود در جمعه سوم آبان 1387 و ساعت 2:55 |

                                بسم الله الرحمن الرحیم

 تقدیم به عاشقان الهی و دوستداران  دوستان خدا:

شعر استاد سید عثمان ذبیحی در مدح حضرت شیح عثمان سراج الدین الثانی(رض)  : 

   طبیب قلبها

 تو  طبیب  قلبهایی  ،  چکنم حکایت  دل           که به یک نظر بدانی همه حال و غایتِ دل

تو    چراغ   دینِ  مایی ،  تو سراج انبیائی           ز تو  برده روشنایی  به جهان ، ولایتِ دل


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مسعود در سه شنبه بیست و سوم مهر 1387 و ساعت 23:2 |

                                          بسم الله الرحمن الرحیم

نظرات و آراء علماء وائمه اهل سنت وجماعت (رضی الله تعالی عنهم) در مورد تصوف وصوفیه:

 1-  امام شافعی ( رحمه الله تعالی)

امام شافعی ( رحمه الله ) فرمود: با صوفیه مصاحبت و دوستی کردم واز آنها سه کلمه استفاده کردم.1- اینکه گفتند وقت شمشیر تیز و برانی است که اگر وقت را نبری وقت تو را میبرد به این معنا که اگر از وقت وعمرت استفاده درست نکنی وقت از دستت خارج شده و زندگیت بی معنی وبدون استفاده خواهد بود.2- واینکه گفتند: نفست را اگر در راه عبادت وبندگی حق مشغول نکنی نفست تو را به گناه وبی امری خدا مشغول میکند.3- واینکه گفتند:عدم ونیستی خود عصمت وپاکی است به این معنا که عدم قدرت بر انجام دادن گناه خود عصمت و دوری است از گناه وعصیان. ( 1)و همچنین فرمودند: در دنیا سه چیز را دوست دارم : ترک تکلف وتعارف متعارف بین مردم.معاشرت ودوستی با مردم با نرمی و عطوفت. و اقتداء و تأسی به راه و روش اهل تصوف. (2)

1- کتاب (  تأیید الحقیقه العلیه) للامام جلال الدین سیوطی ص – 15

2- کتاب (  کشف الخفاء و مزیل الالباس ) امام عجلونی ج – 1 ص- 341


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مسعود در جمعه دوازدهم مهر 1387 و ساعت 2:40 |

                                          بسم الله الرحمن الرحیم  

 و خداوند تبارک و تعالی بندگانی دارد که به خاطر زیاد صلوات فرستادنشان بر پیامبر(ص ) خود  پیامبر (ص) تربیت روحی آنان را بدون واسطه کس دیگری به عهده می گیرد.امام فخر الدین رازی در کتاب مطالب در فصل سیزدهم در بیان چگونگی بهره بردن از زیارت قبور ومردگان چنین می فرماید :به راستی هنگامی که انسان به زیارت قبر یک انسان صالح و کامل برود و مدتی در آنجا بایستد ، در نفس آن فرد بخاطر وابستگیش به زیارت آن خاک(قبر) تأثیری بوجود می آید و پوشیده نیست که نفس آن مرده نیز نوعی تعلق و وابستگی به آن خاک دارد سپس در این هنگام به خاطر اجتماع شخص زنده و مرده بر آن خاک ، ملاقاتی بین شخص زنده و مرده حاصل می شود پس این دو نفس شبیه دو آینه صیقلی هستند که در مقابل همدیگر قرار داده شده اند بطوریکه از هریک از آن دو شعاعی به دیگری منعکس می گردد ، پس هر آنچه در نفس این زائر زنده ازقبیل معارف و براهین و دلایل و علوم کسبی واخلاق فاضله نظیر خشوع خدای تعالی و رضا بر قضای الهی وجود دارد از آن نوری به روح این شخص مرده منعکس می گردد و هر آنچه در نفس این انسان مرده از قبیل علوم الهی و آثار نیرومند و کامل وجود دارد نوری از آن به روح این  زائر زنده منعکس می گردد و بدین وسیله این زیارت موجب بدست آمدن منفعتی بزرگ و شادی عظیم برای روح این زائر می گردد پس این امرسبب و اصل مشروعیت زیارت است و دور نیست که از آن زیارت اسراری دقیق و ریزتر و پوشیده تر از آنچه ما ذکر کردیم بدست آید و تمامی حقایق فقط در نزدخداوند اســـت.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مسعود در جمعه دوازدهم مهر 1387 و ساعت 1:56 |